Σύστημα T40

ΕΠΙΚΥΡΩΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ (VALIDATOR)

Το σύστημα επικύρωσης κερμάτων T40 μπορεί να δεχθεί 32 κέρματα διαμέτρου 16 – 32.5 mm και πάχους 1 – 3.2 mm. Χρησιμοποιείται κυρίως στους πωλητές καφέ της εταιρείας μας.

• Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά