Σύστημα T15

ΕΠΙΚΥΡΩΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ (VALIDATOR)

Το σύστημα επικύρωσης κερμάτων T15 μπορεί να δεχθεί 24 κέρματα διαμέτρου 16 – 32 mm και πάχους 1 – 3.2 mm, να τα επικυρώσει και να τα ομαδοποιήσει ανα είδος.
Είναι συμβατό με όλα τα μηχανήματα της εταιρείας μας.

• Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά