Μονάδα RSU 48

ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

DIMENSIONS: 1240 x 1200 x 390 mm
FINISH: Steel
IMAGE: Yes

48/35 CONFIGURATION: Complete / split channels: 35, Capacity: 133.

48/48 CONFIGURATION: Complete / split channels: 22/26, Capacity: 1255.

48/65 CONFIGURATION: Complete / split channels: 5/60, Capacity: 1139.

• Δείτε τον κατάλογο