Μονάδα RSU 24

ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

11DIMENSIONS: 627 x 1200 x 390 mm
FINISH: Steel
IMAGE: Yes

24/17 CONFIGURATION: Complete / split channels: 17, Capacity: 647.

24/24 CONFIGURATION: Complete / split channels: 10/14, Capacity: 605.

24/31 CONFIGURATION: Complete / split channels: 3/28, Capacity: 556.

• Δείτε τον κατάλογο