Συστήματα διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας ΜΑΠ

Μειώστε το λειτουργικό κόστος της διανομής εξοπλισμού ατομικής προστασίας με τα PPE συστήματα της Gr Vending.

CASIA SAFESUPPLY Basic
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
LOADING AND DELIVERY SYSTEMS: 6 trays / 10 motors and 2 trays / 7 motors
ELEVATOR: No
SELECTIONS: Numeric keyboard
DIMESIONS: 1830 x 803 x 970 mm
FINISH: Steel
IMAGE: Yes

CASIA Medical
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
LOADING AND DELIVERY SYSTEMS: 6 trays / 10 motors and 2 trays / 7 motors
ELEVATOR: No
SELECTIONS: Numeric keyboard
DIMESIONS: 1830 x 803 x 970 mm
FINISH: Steel
IMAGE: Yes
PRODUCTS RETURN SYSTEM: User and product control

CASIA SAFESUPPLY Touch
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
LOADING AND DELIVERY SYSTEMS: 16 trays (8 in each satelitte machine Vision ES-Plus) with up to 10 channels each.
ELEVATOR: Yes
SELECTIONS: Touch screen
DIMESIONS: 1830 x 2106 x 935 mm
FINISH: Steel
IMAGE: Yes