Συστήματα πληρωμών

Η Gr Vending εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα πιο προηγμένα συστήματα αυτοματοποιημένων πληρωμών με νομίσματα, χαρτονομίσματα και κάρτες, καθώς και όλες τις συνοδευτικές μονάδες τους.
Τα συστήματά μας, με τη σφραγίδα της Jofemar, εγγυώνται απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια συναλλαγών, 100% συμβατότητα με τις μηχανές αυτόματων πωλητών και κορυφαία ποιότητα κατασκευής.
Διαθέτουμε κερματοδέκτες, χαρτονομισματοδέκτες, μηχανισμούς πληρωμών με κάρτες, συστήματα επικύρωσης κερμάτων (validators), αυτόματα συστήματα ταυτοποίησης χρηστών, εξωτερικές μονάδες κερματοδεκτών, μονάδες πληρωμών για υπολογιστές και μονάδες που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτόματους πωλητές.
Όλα τα συστήματα πληρωμών της Gr Vending διαθέτουν ειδικό λογισμικό ασφαλείας για προστασία από οικονομικές απάτες και ενδεχόμενες προσπάθειες κακόβουλης χρήσης τους από τους χρήστες.

Για αναλυτικές πληροφορίες περί των συστημάτων μας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους στα αριστερά.