Σύστημα MSK

20ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
PRODUCT SELECTION TOUCHSCREEN: 27»
COIN PAYMENT: Yes
BANKNOTE READER OPTION: Yes
HOPPERS (optional): Yes, till 4
DIMENSIONS: 1835 x 550 x 474 mm
CARD OPTION: Yes
BANKNOTE RETURN OPTION: Dispenser
PRINTER OPTION: Yes
RFID OPTION: Yes
BARCODE READER OPTION: Yes

• Δείτε τον κατάλογο