Σύστημα εξωτερικής εγκατάστασης μονάδας

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ

Το σύστημα εξωτερικής εγκατάστασης μονάδας πληρωμών για χαρτονομίσματα μπορεί να εγκατασταθεί στην κορυφή ή στο πλαϊνό μέρος οποιασδήποτε μηχανής.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους αυτόματους πωλητές παλαιότερης τεχνολογίας που δεν διαθέτουν χώρο στο εσωτερικό τους για την ενσωμάτωση ενός ανάλογου συστήματος.
Οι διαστάσεις του είναι 363 x 172 x 190 mm.

• Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά