Αυτόματοι πωλητές παγοκύβων

Η Gr Vending διαθέτει στην ελληνική αγορά τους αυτόματους πωλητές παγοκύβων της Ιταλικής Ice Vending. Για να δείτε τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε κλικάρετε τους τίτλους των παρακάτω μοντέλων.

IGLOO
Options
Pre-paid cards (IC Card), Integrated 17’’ LCD Display, Water Recycling System, Water Vending System.
Technical Specification
Daily Production: 180 Kg.
Max Bin Storage 65 Kg.
Power: 220-240 Volt @ 50 Hz and 60 Hz.
Average Current: 5.3 Amp.
Average Power Consumption: 1163 Watt.
Ice Type: Cube.
Air Cooling System.
Dimensions: 75 cm (width) x 81 cm (depth) x 200 cm (height). Weight: 273 kgs

Features
Semi-Automatic Bagging System, Coins Collector and Bill Validator, GSM Reporting System, Automatic Diagnosis Reporting System, Possibility to set sale price and quantity dispensed, Environment Protection Refrigerant, Bacteria Killing Light: Ultraviolet UV-C 253.7 nm wavelength, Certificate Water Filtration System (R.O), Modular design for easy maintenance, EC Certification, ISO 9001/2000 and ISO 14000.
DICE Cube
Dimension 23x23x26mm.
The shape of dice cubes provides maximum liquid displacement making this type of ice cube ideal for general purpose cooling of drinks. They can be made very quickly and are ideal for ice vending machines. Water is poured over the surface of the vertical evaporator grid plate with each cube forming in a cell on the grid. This is a cost-efficient system that let produce high volume and work properly even when water is rich of minerals.


ICEBERG
Options
Pre-paid cards (IC Card), Integrated 17’’ LCD Display, Water Recycling System.
Technical Specification
Daily Production: 800 Kg.
Max Bin Storage: 250 Kg.
Power: 220-240 Volt @ 50 Hz and 60 Hz.
Average Current: 16 Amp.
Average Power Consumption: 3.5 Kw.
Ice Type: Cube and Crushed.
Water Cooling System.
Dimensions: 113 cm (width) x 140 cm (depth) x 230 cm (height).
Weight: 640 Kg.

Features
Semi-Automatic Bagging System, Coins Collector and Bill Validator, GSM Reporting System, Automatic Diagnosis Reporting System, Possibility to set sale price and quantity dispensed, Environment Protection Refrigerant, Bacteria Killing Light: Ultraviolet UV-C 253.7 nm wavelength, Certificate Water Filtration System (R.O), Modular design for easy maintenance, EC Certification, ISO 9001/2000 and ISO 14000.
DICE Cube
Dimension 23x23x26mm.

The shape of dice cubes provides maximum liquid displacement making this type of ice cube ideal for general purpose cooling of drinks. They can be made very quickly and are ideal for ice vending machines. Water is poured over the surface of the vertical evaporator grid plate with each cube forming in a cell on the grid. This is a cost-efficient system that let produce high volume and work properly even when water is rich of minerals.

CUBETTO
Technical Specification
Daily Production 30 Kg.
Bin Capacity 15 Kg.
Power 220-240 Volt @ 50 Hz e 60 Hz.
Ice Type: Lunar (dim.40mm x 30mm x 20mm).
Air Cooling.
Dimension: 450mm (Width) x 560mm (Depth) x 1780mm (Height).
Weight 65 Kg.
Features
Coin acceptor without changer, Adjustable ice price and volume set by owner, Environment protection refrigerant, Modular Design, easy maintenance, CE, ISO 9001/2000 e ISO 14000.