Σύστημα Cronos

ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΜΟΝΑΔA ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤH

Το σύστημα Cronos είναι μια εξωτερική μονάδα υψηλής τεχνολογίας που δέχεται κέρματα, προγραμματίζεται πολύ εύκολα, μπορεί να συνεργαστεί άψογα με τα μηχανήματα της εταιρείας μας αλλά και να χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα εφαρμογών που απαιτούν πληρωμή με κέρματα.
Οι διαστάσεις του Cronos είναι 280 x 211 x 104 mm.

• Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά