Σύστημα CiberCronos

ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Το σύστημα CiberCronos είναι μια εξωτερική μονάδα υψηλής τεχνολογίας που δέχεται κέρματα και ενσωματώνεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο προγραμματισμός του πραγματοποιείται μέσω λογισμικού που εγκαθίσταται στον υπολογιστή που συνεργάζεται με το μηχάνημα.
Οι διαστάσεις του CiberCronos είναι 280 x 211 x 104 mm.

• Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά