Αυτόματος πωλητής φυσικού χυμού

Η Gr Vending προσφέρει με κάθε αγορά αυτομάτου πωλητή Zumex δώρο τον κερματοδέκτη και ένα kit του στίφτη για εύκολο καθαρισμό του μηχανήματος.

454456Η Gr Vending προσφέρει με κάθε αγορά αυτομάτου πωλητή φυσικού χυμού Zumex δώρο τον κερματοδέκτη και ένα kit του στίφτη για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό του μηχανήματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτόματου πωλητή Zumex
• Παράθυρο στην πρόσοψη για την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας σερβιρίσματος.
• Μεγάλη αυτονοµία, σε κάθε γέµισµα 100-120 ποτήρια των 200 ml.
• Αυτόµατη ή επιλεκτική ρύθµιση εσωτερικής θερµοκρασίας µεταξύ +5 °C και +8 °C.
• Γρήγορη εγκατάσταση µόνο µε παροχή ρεύµατος. ∆εν απαιτείται παροχή νερού.
• Μηχανισµός ολίσθησης ή ρόδες µε φρένο για εύκολη µετακίνηση.
• ∆ιπλό σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού µε ψεκασµό νερού κάθε ώρα ή µετά από δέκα σερβιρίσµατα και καθηµερινός πλήρης καθαρισµός σε προγραµµατισµένο χρόνο (π.χ. το βράδυ). ∆ιαθέτει επίσης, ενσωµατωµένη πλυστική µηχανή και ειδικά δοχεία συλλογής υγρών και στερεών υπολειµµάτων.
• Πλήρης και αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος (Flash Technology 16BIT Microprocessor).
• Οθόνη LCD µε πληροφορίες ηµεροµηνίας, ώρας, θερµοκρασίας και κατάστασης λειτουργίας.
• Ανεπτυγµένα συστήµατα ασφαλείας µε διπλό θερµοµονωτικό τζάµι πρόσοψης, ατσάλινη πόρτα µε αντικλεπτική κλειδαριά, ατσάλινη επένδυση µηχανισµού πληρωµής και πληκτρολογίου.
• Ψηφιακός σταθεροποιητής τάσης µε αυτοµατισµούς διακοπής λειτουργίας.
• ∆ιεθνής εγκρίσεις και πιστοποιητικά ηλεκτρολογικών και υγειονοµικών εφαρµογών των υψηλότερων standards: ISO 3746, 89/392 CEE, B.T. 73/23 CEE (CEI EN 60335-1 CEI61-6), E.M.C. 89/336, EN 60 335-2-24 CEI 61-6, EN 60-204-1, EUROPE B095A00066, JAPAN B095A00066, USA B095A00066, ITALY B02006C01310.
• ∆ιαστάσεις: 95 cm (W) / 79 cm / 183 cm (H) – Βάρος: 260 kg